Zmiany w drzewie kategorii kolejowych

W odpowiedzi na rosnące w ostatnich miesiącach zainteresowanie kolejową częścią naszej fotogalerii, w dniu dzisiejszym wprowadziliśmy pewne zmiany w układzie kategorii podlegających pod dział kolejowy.

Po pierwsze, powstała zupełnie nowa sekcja – "Inwestycje kolejowe". Podyktowane było to chęcią rozłączenia zdjęć dokumentacyjnych od nieco bardziej artystycznych, a obejmujących infrastrukturę kolejową. Do tej pory jedne i drugie lądowały w kategorii "Infrastruktura kolejowa". Dla nowo powstałej kategorii z definicji wyłączone jest ocenianie dodawanych doń zdjęć.

Drugą zmianą jest oddzielenie fotografii elektrycznych zespołów trakcyjnych od tych ukazujących cięższe pociągi, prowadzone lokomotywami elektrycznymi. W związku z tym, dotychczasowa kategoria "Elektryczne" została przemianowana na "Lokomotywy elektryczne", zaś tuż pod nią powstała "Elektryczne zespoły trakcyjne".

Trzecia nowość jest analogiczna do drugiej, aczkolwiek dotyczy trakcji spalinowej. Dla zdjęć ukazujących pociągi złożone z wagonów motorowych, szynobusów czy spalinowych zespołów trakcyjnych utworzono nową podkategorię, "Autobusy szynowe i SZT". Dotychczasowy dział „Spalinowe” uległ przemianowaniu na "Lokomotywy spalinowe".

Choć zmiany mogą wydać się kosmetyczne, to mamy nadzieję iż ułatwią poruszanie się po coraz bardziej rozbudowanych kategoriach… i liczymy na więcej ładnych zdjęć 🙂

Komentowanie wyłączone.